24 Kwiecień 2014 roku
Akcja Szybki Pit 2013
 
 

 

Aktualności

Ministerstwo Finansów partnerem Bezpiecznych pieniędzy

2014-04-18

Bezpieczne pieniądze to kampania Narodowego Banku Polskiego związana z wprowadzeniem do obiegu banknotów ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Ministerstwo Finansów jest jednym z partnerów akcji wspierającym działania NBP.

Zmodernizowane banknoty o nominałach 10, 20, 50 i 100 zł będą zastępowały zniszczone lub uszkodzone banknoty wycofywane z  obiegu. Wszystkie obecnie używane banknoty bezterminowo pozostaną prawnym środkiem płatniczym.

Czytaj więcej

Wydłużone godziny pracy - koniec akcji zeznań

2014-04-16

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wschowie informuje, iż w dniu 28, 29 oraz 30 kwietnia 2014 r., ze względu na upływający termin składania zeznań podatkowych, zostaną wydłużone godziny pracy tutejszego Urzędu do godziny 18:00.

Czytaj więcej

„Kiedy wpadnie piąty milion?”

2014-04-11

Ministerstwo Finansów rozpoczyna dziś akcję „Kiedy wpadnie piąty milion?” zachęcającą do wspólnego medialnego odliczania liczby złożonych deklaracji PIT przez Internet. W 2011 roku odliczaliśmy do miliona, potem do dwóch milionów, a w zeszłym roku już do trzech milionów. W tym roku znacznie podnosimy poprzeczkę. Czekamy na pięć milionów!!!

Czytaj więcej

BADANIE ANKIETOWE!!!

2014-04-09

Celem zapewniania rzetelnej, sprawnej i przyjaznej obsługi podatników w Urzędzie Skarbowym we Wschowie w miesiącach kwietniu i maju (od dnia 14.04.2014 do 31.05.2014) przeprowadzane będzie badanie dotyczące oceny działalności administracji podatkowej.

Badanie przeprowadzane jest w oparciu o kwestionariusz ankiety - dostępny na SOP oraz na stronie internetowej US Wschowa (http://us-wschowa.iskarb.pl/). Ankietę podatnik może wypełnić osobiście lub za pośrednictwem pracownika Urzędu, który nanosi osobiście na kwestionariusz ankiety odpowiedzi osoby ankietowanej.

Udział w badaniu satysfakcji klienta jest dobrowolny, a formularze ankietowe anonimowe!!!

Wypełnione kwestionariusze ankiet klienci Urzędu mogą wrzucić do skrzynki dialogu znajdującej się na SOP oznaczonej „ANKIETY”, skrzynki oddawczej znajdującej się przy wejściu do Urzędu lub przekazać bezpośrednio pracownikom SOP.

Zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym i dziękujemy za wypełnianie ankiet.

Czytaj więcej

Nieodpłatne przekazanie

2014-04-08

Urząd Skarbowy we Wschowie działając na podstawie § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. 2010, Nr 114, poz. 761 z późn. zm.) informuje jednostki organizacyjne o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 07.09.1991 o systemie oświaty niebędące państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacje i organizacje pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, iż może dokonać darowizny zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

W przypadku zainteresowania darowizną składników rzeczowych majątku ruchomego, należy złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wschowie wniosek, o których mowa w § 39 ust 4 ww. rozporządzenia, w terminie do dnia 11.04.2014r.

Osoby wyznaczone do kontaktu:

Bartosz Klepacz tel. 65-540-80-77 (godz. 9.00-15.00),

Jan Wiśniewski tel. 65-540-80-84

Załącznik:

Wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego – szt. 1

Czytaj więcej

Nowe zasady rozliczania VAT od samochodów

2014-04-07

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe zasady odliczania i rozliczania VAT od wydatków dot. samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 tony.

Zgodnie z ogólną zasadą przyjmuje się, że pojazdy samochodowe o dmc do 3,5 tony wykorzystywane są nie tylko biznesowo lecz również prywatnie. Podatnikowi przysługuje ograniczone do wysokości 50 proc. prawo do odliczenia podatku naliczonego od wszystkich wydatków związanych z tymi pojazdami. Pełne odliczenie (tj. w wysokości 100 proc.) będzie przysługiwało w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej.

Wprowadzono również system korekt podatku naliczonego, który będzie stosowany w sytuacji zmiany zasad wykorzystania przez podatnika pojazdu samochodowego.

Ministerstwo Finansów przygotowało obszerną broszurę, w której szczegółowo, wraz z licznymi przykładami, omówiono wprowadzone zmiany.
Zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami zawartymi w broszurze dostępnej na stronie Finanse.mf.gov.pl w zakładce VAT/Wyjaśnienia i komunikaty oraz Broszury informacyjne.

Źródło informacji: strona internerowa Ministerstwa Finansów

 

Czytaj więcej

Komunikat Urzędu Skarbowego we Wschowie

2014-04-02

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wschowie przypomina, iż w dniu 05 kwietnia 2014 r. w Ramach Dnia Otwartego, pracownicy tutejszego organu podatkowego będą przyjmowali zeznania podatkowe oraz udzielali informacji podatnikom w zakresie przepisów prawa podatkowego w godzinach od 09:00 do 13:00. 

Podczas dnia otwartego w godzinach od 09:00 do 13:00 będzie możliwość założenia konta na e-PUAP. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez potrzeby osobistego udania się do urzędu.

 Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Stanowi go zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został potwierdzony przez punkt potwierdzający. Punkty potwierdzające prowadzone są przez urzędy skarbowe, urzędy wojewódzkie, oddziały ZUS.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

  • Założyć konto na portalu www.epuap.gov.pl
  • Złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego.

Udać się do jednego z wybranych urzędów: urząd skarbowy, ZUS, aby tam potwierdzić swoje dane osobowe z danymi wprowadzonymi do systemu

Każdy obywatel może używać tylko jednego profilu zaufanego. Jest to weryfikowane podczas potwierdzenia profilu na etapie kontroli z rejestrem PESEL.

Czytaj więcej

E-usługi Administracji Podatkowej

2014-03-25

Dostępność usług przez internet jest dziś standardem. Administracja Podatkowa chce być nowoczesna, efektywna i przyjazna dla obywateli. Stąd wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów wykorzystuje nowe technologie informatyczne, w celu lepszej dostępności usług i usprawnienia kontaktu z urzędem skarbowym.

Już od 2008 roku w ramach Systemu e- Deklaracje nasi klienci mogą składać formularze podatkowe przez internet. System skutecznie skraca czas załatwiania spraw podatkowych i ułatwia obsługę obywateli. Taka forma kontaktu z urzędem skarbowym cieszy się coraz większą popularnością. Dla przykładu System e-Deklaracje przyjął do końca grudnia 2013 roku ponad 39 mln dokumentów w formie elektronicznej a tylko w styczniu tego roku zostało przesłanych przez obywateli ponad 3 mln e-deklaracji przez internet, to o 36% więcej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Do takiej formy rozliczania się ze swoim urzędem skarbowym zachęcamy również podczas tegorocznej akcji składania rocznych zeznań podatkowych „Szybki PIT”. Dlatego w każdym urzędzie zostały przygotowane mobilne stanowiska do składania zeznań za 2013 rok przez internet. Z mobilnymi stanowiskami do elektronicznego rozliczania się jesteśmy również na lubuskich uczelniach wyższych. Przygotowaliśmy również od 5-13 kwietnia akcję składania elektronicznych PIT-ów w zielonogórskiej Galerii Focus Mall. Wystarczy wziąć ze sobą jedynie rozliczenia PIT-11 jakie otrzymaliśmy od naszych pracodawców, ewentualnie inne dokumenty świadczące o uzyskanych przez nas w 2013 roku dochodach. Jeśli chcemy korzystać z ulg to warto zabrać też potwierdzenie dokonania wydatków, które chcemy odliczyć. Bardzo ważne jest, by mieć przy sobie zeszłorocznego PIT-a (z dochodami za 2012 rok lub po prostu kwotę przychodu zadeklarowaną w rocznym zeznaniu PIT za 2012 rok)– będzie ona bowiem potrzebna dla celów identyfikacji tożsamości w systemie komputerowym Ministerstwa Finansów.

Czytaj więcej

Kampania "Weź pragon"

2014-03-21

Na podstawie informacji przekazanych przez Rzecznika Prasowego Ministerstwa Finansów podczas zimowej ogólnopolskiej akcji "Weż paragon" w ciągu ostatnich sześciu tygodni kontrolerzy fiskusa w związku z wykrytymi oszustwami tj. nie ewidencjonowania przez podatników obrotów przy pomocy kas rejestrujących wystawili w kraju 18 693 mandaty na łączną kwotę 5 mln złotych.

Celem przeprowadzonej akcji podczas trwania ferii zimowych oprócz efektu fiskalnego było uświadomienie podatnikom, jak ważne jest ewidecnjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej, a także branie paragonu.

Jak co roku odbędzie się również letnia akcja mandatowa "weź paragon" podczas której w przypadku wykrycia sprzedaży towarów lub usług poza ewidencją lub z powodu braku kasy fiskalnej - na osoby, które dopuszczą się nieprawidłowości nakładane będą mandaty.

Czytaj więcej

Dzień Otwarty i Wydłużone godziny pracy Urzędu

2014-03-20

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wschowie informuje, iż w dniu 05 kwietnia 2014 r. w Ramach Dnia Otwartego, pracownicy tutejszego organu podatkowego będą przyjmowali zeznania podatkowe oraz udzielali informacji podatnikom w zakresie przepisów prawa podatkowego.

Dodatkowo w dniach 28 – 30 kwietnia 2014 r. ze względu na upływający termin składania zeznań podatkowych, zostaną wydłużone godziny pracy w tutejszym organie podatkowym.

Czytaj więcej

1 z 3  Nastepna >>
 
 
 
e-podatki
 
 
 

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP
 
 
 
UKS Zielona Góra
 
IC Rzepin
 
Dziennik Ustaw