28 Luty 2015 roku
 

 

Aktualności

DZIEŃ OTWARTY 07.03.2015

2015-02-16

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wschowie informuje, iż w dniu 07 marca 2015 r. w Ramach Dnia Otwartego, w godzinach od 09:00 do 13:00 pracownicy tutejszego organu podatkowego:

  • przyjmowali będą zeznania na Sali Obsługi Podatnika;

  • udzielą informacji w zakresie stosowania ulg podatkowych;

  • wspomogą przy wysyłaniu zeznań w formie elektronicznej na stanowisku komputerowym dostępnym na Sali Obsługi Podatnika.

 

Dodatkowo o godzinie 11:00 pracownicy urzędu przeprowadzą szkolnie dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. ulga prorodzinna, rehabilitacyjna oraz odliczenie za internet

Czytaj więcej

Płatnik od 01 01 2015

2015-01-19

Płatnik ZUS

 

Czytaj więcej

PIT-28 za 2014 e-deklaracje

2015-01-07

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wschowie, przypomina, iż zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) podatnicy są obowiązani złożyć zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za rok 2014 w terminie do dnia 31 stycznia 2015 r.

Czytaj więcej

Termin składania deklaracji - PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-40

2015-01-07

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wschowie informuje, że z dniem 1 stycznia 2015r., płatnicy zatrudniajacy powyżej 5 pracowników mają obowiazek przesyłania drogą elektroniczną w terminie do końca lutego 2015r., do właściwego urzedu skarbowego deklaracji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-40 o wysokości uzyskanych w 2014 roku dochodów ( lub poniesionych strat).

TERMIN NA SKŁADANIE PIT-4R oraz PIT-8AR UPŁYWA Z DNIEM 02.02.2015.
 

Czytaj więcej

Uwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku

2014-12-16

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało komunikat nt. fałszywych e-maili informujacech o zwrocie podatku.

Zobacz treść komunikatu MF

Żródło: strona internetowa Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl)

Czytaj więcej

Kampania informacyjna nt. skuktów nielegalnego hazardu

2014-12-16

Ministerstwo Finansów we współpracy z Izbami Celnymi prowadzi kampamię promującą zwalczanie nielegalnego hazardu.

Informacje na temat kampanii "Nie daj się uzależnić od hazardu" znajdują się w Wiadomościach Celnych nr 7/2014 "Nie daj się uzależnic od hazardu"

Czytaj więcej

MG i MF o zagrożeniu oszustwami w zakresie podatku VAT w obrocie paliwami

2014-11-17

Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Finansów informują o zagrożeniu oszustwami w zakresie podatku VAT, zidentyfikowanymi w obrocie paliwami. Wszelkie naruszenia prawa w tym obszarze należy zgłaszać służbom kontroli skarbowej, pod adresem kontrola.skarbowa@mf.gov.pl lub organom ścigania.

Czytaj więcej

Możliwość złożenia oświadczenia o dochodach

2014-09-22

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wschowie pragnie przypomnieć, iż z dniem 1 lipca 2011r. weszła w życie ustawa z dnia 25 marca 2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622). Na mocy tej ustawy wprowadzono ułatwienia w zakresie ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z art. 23 ust. 5a pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 567 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz.1228 z późn. zm.), osoby ubiegające się o uzyskanie świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń alimentacyjnych, zamiast dotychczas wymaganych zaświadczeń z urzędu skarbowego uprawnieni są do przedłożenia oświadczeń o uzyskanych dochodach,

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 23 ust. 5c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182) oraz art. 15 ust. 7 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

Czytaj więcej

Administracja podatkowa i Służba Celna będą działały szybciej i skuteczniej

2014-09-12

2 września br. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Służbie Celnej oraz ustawy o urzędach i izbach skarbowych

Projekt przewiduje rozwiązania, które znacząco usprawnią oraz poprawią funkcjonowanie służby celnej i administracji podatkowej, a w efekcie poprawią jakość oferowanych usług oraz przyniosą wymierne korzyści przedsiębiorcom i obywatelom mającym kontakt z tymi urzędami. W praktyce ma być mniej barier w kontaktach z organami celnymi i podatkowymi, a prowadzenie działalności gospodarczej powinno być łatwiejsze.

Ustawa o Służbie Celnej zostanie zmieniona w zakresie, w jakim obecnie utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej. Zakłada się przede wszystkim scentralizowanie poboru należności celnych, podatkowych i innych przez wprowadzenie jednego okienka rozliczeniowego dla przedsiębiorców. Oznacza to, że wpłaty będą dokonywane na konto jednej izby celnej, co umożliwi szybsze rozliczanie przedsiębiorców i podatników oraz redukcję kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zmiany w funkcjonowaniu Służby Celnej zakładają także wzmocnienie działań antykorupcyjnych i zapobieganie nepotyzmowi.

 

Czytaj więcej

Odpowiedź na list otwarty Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2014-08-27

Pan
Cezary Kaźmierczak
Prezes
Związku Zawodowego Przedsiębiorców i Pracodawców


Panie Prezesie

W odpowiedzi na Pański list otwarty skierowany do Premiera Donalda Tuska zgodnie z kompetencjami uprzejmie informuję:

Zgodnie z art. 84 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej „Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie". Właściwe organy Państwa dbają o równą realizację tego obowiązku przez wszystkie podmioty, bez względu na ich wielkość i pochodzenie kapitału. Niedopuszczalna jest sytuacja budowania przewagi konkurencyjnej, gromadzenia kapitału w wyniku niepłacenia podatków, a zdecydowanej reakcji wymagają oszustwa podatkowe i przestępczość gospodarcza. Nadużycia te dzieją się kosztem społeczeństwa i równej konkurencji.

Czytaj więcej

1 z 2  Nastepna >>
 
 
 
e-podatki
 
 
 

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP
 
 
 
UKS Zielona Góra
 
IC Rzepin
 
Dziennik Ustaw